Новини

Шановні клієнти! Всі робити на сайті носять комерційний характер, безплатних робіт не має. При написанні своєї пошти, робота також не завантажиться!

З 8 ЛИПНЯ ПО 5 СЕРПНЯ МИ ЗНАХОДИМОСЬ У ВІДПУСТЦІ, ОФІС НЕ ПРАЦЮЄ. КОНСУЛЬТАЦІЇ НАДАЄМО ПО ЕЛЕКТРОННІЙ ПОШТІ.

09/06/2012

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ,

З 11 ЧЕРВНЯ ПО 15 СЕРПНЯ МИ ЗНАХОДИМОСЬ У ВІДПУСТЦІ, ОФІС НЕ ПРАЦЮЄ, НАДАЄМО КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕЛЕКТРОННІЙ ПОШТІ

Пошук по базі:

Якщо ви бажаєте знайти роботу по конкретному предмету, введіть його через двокрапку, наприклад:
Ринок цінних паперів: Біржова діяльність

Переклад рекламних заголовків на англійську мову

Тип: диплом

Предмет: Філологія

Вартість: 30$

Обсяг: 83 стор.

Рік: 2012 рік

Зміст

ВСТУП 3
1.1 Наукові підходи до визначення поняття заголовку 5
1.2 Види та функції заголовку 11
1.3 Заголовок в рекламному дискурсі 24
1.4 Особливості перекладу українських заголовків в рекламних текстах на англійську мову 26
ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ І. 34
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЗАГОЛОВКІВ У РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ 35
2.1. Розгляд заголовків простого типу 35
2.2. Розгляд заголовків ускладненого типу 55
2.3. Розгляд заголовків комплексного типу 62
РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ ЗАГОЛОВКІВ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ 67
3.1. Лексичні трансформації при перекладі рекламних заголовків 67
3.2. Граматичні трансформація при перекладі рекламних заголовків 71
ВИСНОВКИ 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 83

Частковий перегляд роботи

В сучасному світі реклама являється найбільш розвинутим засобом масової комунікації, яка впливає на багаточисленні аспекти людської життєдіяльності. Вважається, що рекламний текст – це насамперед набір слів і графічних образів, за допомогою, яких рекламіст впливає на споживача. Рекламне повідомлення - «елемент рекламної комунікації, що є безпосереднім носієм інформаційного та емоційного впливу, що чиниться комунікатором на одержувача» [26; c. 306]. Заголовок рекламного повідомлення в даному аспекті розглядається як джерело інформації про товар чи послугу, який набором лінгвістичних одиниць акцентує увагу на найголовніших частинах рекламного тексту. При цьому заголовок рекламного повідомлення повинен бути інтерпретований в формі зрозумілій і легкій для сприйняття в різних мовних осередках. Переклад м вважати окремою перекладацької проблемою, від вирішення якої значною мірою залежить доля всього перекладного тексту в іншомовній культурі. При перекладі рекламних текстів статей, а тим більше їх заголовків, недостатньо лише передати зміст повідомлення і сенс її назви, але необхідно перевести заголовків так, щоб зберегти його центральну функцію, тобто здатність привернути увагу до проблеми, зачепленої в тексті, зацікавити, часом навіть заінтригувати.
Актуальність теми «Функції заголовку україномовних рекламних текстів та способи їх перекладу на англійську мову» полягає в тому, що в сучасних умовах переклад рекламних текстів набуває особливого значення, виступаючи як засіб інформування громадськості. Глобалізація сучасного світу створює потребу в інтерпретації рекламних текстів для іншомовної аудиторії. Але для правильного і адекватного перекладу даного виду інформативних повідомлень, а саме рекламних заголовків, надзвичайно важливо розуміти поняття заголовку та його функціональне навантаження.
Об’єктом нашого дослідження є функції заголовку та особливості перекладу на англійську мову україномовних рекламних текстів.
Предметом даного дослідження є рекламні тексти в україномовних виданнях.
Мета роботи, присвяченої особливостям заголовку україномовних рекламних текстів та способам їх перекладу на англійську мову, полягає в тому, щоб дослідити підходи до визначення поняття заголовок, функції та види заголовків, показати особливості перекладу рекламних заголовків.
Завдання:
1. Дослідити наукові підходи до визначення поняття заголовку.
2. Розкрити види та функції заголовку.
3. Розглянути заголовок в рекламному дискурсі.

В корзине нет товаров.

Оформлення замовлення онлайн

Телефон
E-mail
Им'я
Замовлення
Код перевірки Код безопасности
Введіть код

Опитування

Что Вас интересует в образовании за рубежом?

 Усовершенствование знаний иностранного языка (английский и др.)
 Совместить языковую практику и отдых
 Программы по работе и обучению
 Получение полного высшего образования
 Обучение в магистратуре и стажировка

© «Мегадиплом», вул. Дехтярівська 43/3, оф. 31, тел. 044-233-0-231