Новини

Шановні клієнти! Всі робити на сайті носять комерційний характер, безплатних робіт не має. При написанні своєї пошти, робота також не завантажиться!

З 8 ЛИПНЯ ПО 5 СЕРПНЯ МИ ЗНАХОДИМОСЬ У ВІДПУСТЦІ, ОФІС НЕ ПРАЦЮЄ. КОНСУЛЬТАЦІЇ НАДАЄМО ПО ЕЛЕКТРОННІЙ ПОШТІ.

09/06/2012

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ,

З 11 ЧЕРВНЯ ПО 15 СЕРПНЯ МИ ЗНАХОДИМОСЬ У ВІДПУСТЦІ, ОФІС НЕ ПРАЦЮЄ, НАДАЄМО КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕЛЕКТРОННІЙ ПОШТІ

Пошук по базі:

Якщо ви бажаєте знайти роботу по конкретному предмету, введіть його через двокрапку, наприклад:
Ринок цінних паперів: Біржова діяльність

Міжнародні відносини України з країнами СНД

Тип: курсова

Предмет: Міжнародні відносини

Вартість: 20$

Обсяг: 36 стор.

Рік: 2006 рік

Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Процес утворення та становлення СНД 6
1.1. Ретроспективний огляд процесу утворення СНД: правовий аспект 6
1.2. Функції СНД 9
1.3. Правові інститути регулювання політико-економічних відносин СНД 12
Висновки до розділу 1 14
РОЗДІЛ 2. Концептуальні засади зовнішньополітичної стратегії України та СНД 15
2.1. Концептуальні основи інтеграційної стратегії в економічній та політичній сферах СНД 15
2.2. Особливості економічного розвитку країн СНД і України: проблемні аспекти та тенденції розвитку 18
Висновки до розділу 2 21
РОЗДІЛ 3. Аналіз соціально-економічних відносин України з країнами СНД: суперечності та перспективи 22
3.1. Українсько-російські соціально-економічні відносини, як проекція на розвиток Співдружності Незалежних Держав 22
3.2. Українсько-молдовське економічне співробітництво 26
3.3. Соціально-економічний розвиток Грузії та розбудова україно-грузинських відносин 27
Висновки до розділу 3 30
Висновок 31
Список використаної літератури 33
Додаток 1 35
Додаток 2 36

Частковий перегляд роботи

Вступ

Актуальність теми. Процеси, що відбуваються в межах СНД, по суті на сьогоднішній день є передінтеграційним зближенням країн: відпрацюванням механізмів взаєморозрахунків, взаємодії валютно-фінансових і грошових систем, пошуком шляхів збереження транснаціональних транспортних та енергетичних мереж тощо. На сьогоднішній день – це фактично економічні компроміси у виборюванні національних інтересів кожної з країн.
На шляху до економічного та політичного зближення майже за п’ятнадцять років країни СНД не подолали навіть початкової стадії інтеграції – створення практично діючої зони вільної торгівлі. Замість того акцент переноситься на політичні, часто кон’юнктурні питання. У безпосередньо зовнішньоекономічній сфері країни СНД форсують процес входження до європейських або азійських економічних структур, встановлення двосторонніх економічних зв’язків пріоритетно з розвинутими країнами.
Найбільш показовою є політика Російської Федерації. Наприклад, частка країн СНД у російському зовнішньому торговельному обороті на сьогодні становить лише 19% і, за прогнозами російських експертів, продовжуватиме зменшуватися, інвестиційна та валютно-фінансова інтеграція Росії з іншими країнами СНД залишається в початковому стані. А на тлі заяв про те, що країни СНД перебувають у колі її геополітичних і геоекономічних пріоритетів, Росія втілює першочергові заходи для прискорення її входження до світової та європейської господарських систем.
Аналогічні підходи характерні і для зовнішньоекономічної політики багатьох інших країн СНД, хоча у окремих випадках посилюється, а в окремих залишається їх торговельна залежність від Росії. У цілому з досвіду попередніх років стає очевидним, що запорукою успіхів і основою економічних відносин України з країнами СНД сьогодні є запровадження принципів вільної торгівлі у двосторонніх та багатосторонніх торговельних відносинах, тим більше, що стратегічні інтереси ми маємо в Туркменістані (газ), Таджикистані (рідкоземельні метали, алюміній), Казахстані (нафта) тощо. Десинхронізовані процеси концентрації капіталу і приватизації, крупні спільні фінансово-інвестиційні проекти є з точки зору національної безпеки проблематичними, а для окремих країн і загрозливими.
На думку автора, саме перелік вищевказаних факторів та тенденцій і зумовив актуальність даної теми курсової роботи.
Мета курсової роботи полягає в тому щоб виокремити основні проблеми розвитку соціально-економічних відносин між країнами СНД та окреслити перспективні напрямки їх подальшого розвитку.
Реалізуючи поставлену мету, нами було сформовані наступні завдання для дослідження теми курсової роботи:
• Здійснити ретроспективний огляд процесу утворення СНД, посилаючись на правові документи;
• Дослідити основні напрямки військової співпраці України з державами-членами СНД;
• Дослідити напрямки зовнішньої політики України щодо СНД як інтеграційного утворення;
• Проаналізувати україно-російські відносини як проекцію на розвиток СНД;
• Розглянути сутність та перспективність економічних відносин між Україно та Молдовою та Україною і Грузією;
• Розкрити особливості економічного розвитку країн СНД і України.
Предметом дослідження є напрямки та тенденції економічного розвитку та партнерських відносин країн СНД, об’єктом дослідження є зовнішньоекономічний вектор політики України щодо країн СНД.
Методи курсової роботи базуються на принципах логіки та достовірності конкретних фактів.
Наукова новизна курсової роботи перш за все полягає в тому, що в цій роботі на основі залучення та аналізу значної кількості літератури, здійснена одна з перших спроб дослідити основні проблеми та суперечності щодо розвитку країн СНД, а також визначити рівень дієвості та ефективності діяльності даного міжнародного інституту. Крім того автор досліджує розвиток країн СНД та розбудову їх економічних відносин з Україною.
Практичне значення курсової роботи полягає в тому, що зібраний та узагальнений матеріал в дослідженні умов розвитку країн СНД допоможе адекватно оцінити ситуацію щодо економічного розвитку та партнерських зв’язків як на міждержавному, так і внутрішньодержавному рівні.
Особистий внесок автора у розробку даної теми полягає в тому, що вперше були систематизовані основні проблеми і суперечності щодо економічних і соціальних відносин між країнами СНД та вказані основні підходи щодо їх подолання.
Структура курсової роботи складається зі вступу, двох частин, висновків, списку використаної літератури, додатків

В корзине нет товаров.

Оформлення замовлення онлайн

Телефон
E-mail
Им'я
Замовлення
Код перевірки Код безопасности
Введіть код

Опитування

Что Вас интересует в образовании за рубежом?

 Усовершенствование знаний иностранного языка (английский и др.)
 Совместить языковую практику и отдых
 Программы по работе и обучению
 Получение полного высшего образования
 Обучение в магистратуре и стажировка

© «Мегадиплом», вул. Дехтярівська 43/3, оф. 31, тел. 044-233-0-231