Новини

Шановні клієнти! Всі робити на сайті носять комерційний характер, безплатних робіт не має. При написанні своєї пошти, робота також не завантажиться!

З 8 ЛИПНЯ ПО 5 СЕРПНЯ МИ ЗНАХОДИМОСЬ У ВІДПУСТЦІ, ОФІС НЕ ПРАЦЮЄ. КОНСУЛЬТАЦІЇ НАДАЄМО ПО ЕЛЕКТРОННІЙ ПОШТІ.

09/06/2012

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ,

З 11 ЧЕРВНЯ ПО 15 СЕРПНЯ МИ ЗНАХОДИМОСЬ У ВІДПУСТЦІ, ОФІС НЕ ПРАЦЮЄ, НАДАЄМО КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕЛЕКТРОННІЙ ПОШТІ

Пошук по базі:

Якщо ви бажаєте знайти роботу по конкретному предмету, введіть його через двокрапку, наприклад:
Ринок цінних паперів: Біржова діяльність

Охорона праці на підприємстві

Тип: контрольна

Предмет: Охорона праці

Вартість: 3$

Обсяг: 12 стор.

Рік: 2005 рік

Зміст

1. Дайте визначення понять „професійне захворювання”, „виробнича травма” 2
2. Мета і порядок проведення атестації робочих місць 3
3. Як впливає електромагнітне випромінювання на на людину та які заходи вам відомі проти його негативного впливу 4
4. Якими є соціально – економічні наслідки травматизму 5
5. Назвіть засоби забезпечення безпеки праці 6
7. Які органи здійснюють контроль за дотриманням законодавства з охорони праці 7
8. Назвіть види контролю за охороною праці 8
9. Назвіть показники ефективності заходів з поліпшення умов праці на підприємстві 10
Використана література 13

Частковий перегляд роботи

1. Дайте визначення понять „професійне захворювання”, „виробнича травма”
Професійними називаються хвороби, виникнення яких пов'язане з певною трудовою діяльністю і впливом на організм конкретних несприятливих умов праці, так званих шкідливих виробничих чинників.
До професійних хвороб належать насамперед хвороби, що виникають внаслі¬док безпосередньої дії на людей виробничих шкідливих факторів, а також ті, що за певних виробничих умов розвиваються значно частіше, ніж звичайно.
Важливу роль у профілактиці професійних хвороб відіграє правильна органі¬зація відпочинку працівників під час і після роботи, в тому числі й у вихідні дні.
Нерідко виникненню професійного захворювання сприяє індивідуальна чутливість організму, тобто чутливість людини до дії тих чи інших факторів зо¬внішнього середовища. Поняття індивідуальної чутливості організму включає, з одного боку - алергічні його реакції, а з другого - загальнобіологічну відпо¬відь на дію тих чи інших чинників.
Ослаблюють організм хвороби, нераціональне харчування, зловживання спи¬ртними напоями, порушення режиму праці та відпочинку. Наприклад, не можна допускати до роботи з пестицидами осіб з органічними захворюваннями це¬нтральної нервової системи, виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки. Професія тракториста не рекомендується особам, які мають радикуліт чи порушення опорно-рухового апарату.
Виробнича травма – це така травма, яку працівник може отримати під своєї трудової діяльності. Серед основних виробничих травм виділяють: поранення, удари, переломи кінцівок, травматичні ампутації, чужорідне тіло, переломи кінцівок і хребта, пошкодження кісток, удари і поранення грудної клітки, черевної порожнини і внутрішніх органів, роздроблення, ампутації кінцівок.
2. Мета і порядок проведення атестації робочих місць

Атестація робочих місць за умовами праці (надалі - атестація) проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.
Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.
Атестація проводиться згідно з Порядком Про проведення атестації робочих місць за умовами праці та методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджуваними Мінпраці і МОЗ.
Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

В корзине нет товаров.

Оформлення замовлення онлайн

Телефон
E-mail
Им'я
Замовлення
Код перевірки Код безопасности
Введіть код

Опитування

Что Вас интересует в образовании за рубежом?

 Усовершенствование знаний иностранного языка (английский и др.)
 Совместить языковую практику и отдых
 Программы по работе и обучению
 Получение полного высшего образования
 Обучение в магистратуре и стажировка

© «Мегадиплом», вул. Дехтярівська 43/3, оф. 31, тел. 044-233-0-231