Новини

Шановні клієнти! Всі робити на сайті носять комерційний характер, безплатних робіт не має. При написанні своєї пошти, робота також не завантажиться!

З 8 ЛИПНЯ ПО 5 СЕРПНЯ МИ ЗНАХОДИМОСЬ У ВІДПУСТЦІ, ОФІС НЕ ПРАЦЮЄ. КОНСУЛЬТАЦІЇ НАДАЄМО ПО ЕЛЕКТРОННІЙ ПОШТІ.

09/06/2012

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ,

З 11 ЧЕРВНЯ ПО 15 СЕРПНЯ МИ ЗНАХОДИМОСЬ У ВІДПУСТЦІ, ОФІС НЕ ПРАЦЮЄ, НАДАЄМО КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕЛЕКТРОННІЙ ПОШТІ

Пошук по базі:

Якщо ви бажаєте знайти роботу по конкретному предмету, введіть його через двокрапку, наприклад:
Ринок цінних паперів: Біржова діяльність

Зовнішньоекономічні звязки України та Росії

Тип: курсова

Предмет: Міжнародні економічні відносини

Вартість: 20$

Обсяг: 40 стор.

Рік: 2008 рік

Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ РОСІЄЮ ТА УКРАЇНОЮ 6
1.1. Генезис та еволюція україно-російських економічних відносин 6
1.2. Узгодження національних економічних інтересів України і Росії на субрегіональному та європейському рівнях розвитку 9
РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНО-РОСІЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 12
2.1. Характер та особливості торгівельного співробітництва між Україною та Росією 12
2.2. Інвестиційні потоки в системі міжнародного україно-російського співробітництва 16
2.3. Закономірності енергетичного співробітництва 22
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНО-РОСІЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 25
3.1. Важелі та інструменти підвищення зовнішньо-торгівельного потенціалу України у співробітництві з Росією 25
3.2. Стратегічні напрями вдосконалення українсько-російської співпраці в інвестиційній сфері 29
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
ДОДАТКИ 39

Частковий перегляд роботи

ВСТУП
Актуальність теми. Одним з важливих напрямків становлення і функціонування будь-якої країни є активна міжнародна діяльність. Російська Федерація дуже швидко виявилася на перехресті інтересів світової політики. У системі зовнішньополітичних пріоритетів Росії розвиток рівноправних, добросусідських відносин з Україною посідає одне з ключових місць. Україна також розглядає розвиток двосторонніх відносин як невід’ємну складову реалізації стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Різноманітні історичні, політичні, економічні зв'язки, залежність української економіки від російських енергоносіїв, російського ринку збуту промислових товарів, проблема базування російського Чорноморського флоту в Севастополі висувають на перший план україно-російське співробітництво.
Відносини між двома незалежними державами то наближались до стану радянсько-американських часів “холодної війни”, то нагадували славнозвісні “добросусідські” часи соціалістичного табору та Ради економічної взаємодопомоги. Зрозуміло, що і перше, і друге не є нормальним для міжнародних відносин двох країн, що не перестають наголошувати на своїй відданості ідеалам демократії та постійно артикулюють свої наміри приєднатись до європейської спільноти.
Отже, ключовою проблемою, яку необхідно вирішувати є необхідність прагматизації відносин з Росією як одним із стратегічних партнерів України. Виходячи з уже визначеної національної стратегії на повноцінну європейську інтеграцію України, що передбачає її входження в економічний, правовий, культурний та політико-інституційний простори Європи, Україна має опрацювати і євразійську політику, в рамках якої чітко визначити пріоритети у сфері співпраці, глибину економічної інтеграції та послідовність у розвитку економічних та гуманітарних стосунків з Росією — найближчим партнером у регіоні. Позитивні тенденції двосторонньої взаємодії мають бути поглиблені, насамперед у сфері торговельно-економічного співробітництва, як пріоритетному напрямі двосторонніх відносин. Адже, як свідчить світовий досвід, це є найкращою гарантією партнерства на довготривалій основі та у всіх його вимірах.
Невідкладним завданням досі залишається врегулювання комплексу проблем, насамперед успадкованих з часів розпаду СРСР та пов’язаних із завершенням делімітації кордону, його демаркацією, приведенням тимчасового перебування ЧФ РФ у відповідність до вимог законодавства України, розподілом майна колишнього СРСР за кордоном. Ефективній та повноцінній реалізації цих завдань має сприяти виконання пріоритетних завдань українсько-російської співпраці.
Таким чином, метою даної роботи є вивчення на аналіз місця і ролі україно-російського економічного співробітництва в реалізації зовнішньої стратегії РФ.
Для досягнення поставленої мети у роботі були поставлені та вирішені такі завдання:
? досліджено генезис та еволюцію україно-російських економічних відносин;
? визначено спільні національні економічні інтереси України та Росії на субрегіональному та європейському рівнях розвитку;
? проаналізовано характер та особливості торговельного співробітництва між Україною та Росією;
? наведено розміри та динаміку інвестиційних потоків в системі міжнародного україно-російського співробітництва;
? розкрито закономірності енергетичного співробітництва;
? визначено важелі та інструменти підвищення зовнішньоторговельного потенціалу України у співробітництві з Росією;
? намічені стратегічні напрямки вдосконалення україно-російської співпраці в інвестиційній сфері.
Об’єктом дослідження є особливості російських зовнішньоекономіч-них відносин, аналіз основних напрямків їх розвитку та шляхи підвищення ефективності україно-російського стратегічного партнерства.
Предмет дослідження виступають умови, що впливають на ефективність україно-російського співробітництва в реалізації зовнішньої стратегії обох країн.

В корзине нет товаров.

Оформлення замовлення онлайн

Телефон
E-mail
Им'я
Замовлення
Код перевірки Код безопасности
Введіть код

Опитування

Что Вас интересует в образовании за рубежом?

 Усовершенствование знаний иностранного языка (английский и др.)
 Совместить языковую практику и отдых
 Программы по работе и обучению
 Получение полного высшего образования
 Обучение в магистратуре и стажировка

© «Мегадиплом», вул. Дехтярівська 43/3, оф. 31, тел. 044-233-0-231